Ook jouw sector bepaalt wat de spelregels zijn

Elke onderneming valt onder een specifiek paritair comité. De activiteiten van de onderneming bepalen onder welk paritair comité jouw bedrijf valt.
Dat paritair comité kan verschillend zijn voor arbeiders en bedienden.

Vakbonden en werkgeversorganisaties sluiten CAO’s af waarin afspraken gemaakt worden. Sommige afspraken zijn 2 jaar geldig; andere afspraken worden voor een langere tijd vastgelegd.

In Trefzeker bundelen we die afspraken in de Sectorale gidsen. We leggen alles uit en geven voorbeelden, zodat je ze onmiddellijk kan toepassen in de praktijk. Voor elk paritair comité hebben wij een aparte sectorale gids gemaakt.

Klanten van Acerta Sociaal Secretariaat krijgen gratis toegang tot de sectorale gidsen van hun paritaire comités.

Welke informatie vind je terug in een sectorale gids?

 • Een korte samenvatting van de meest recente CAO.
 • De gemaakte afspraken i.v.m. aanwerven van personeel.
 • Alles wat je moet weten over minimumlonen, te betalen vergoedingen, premies, verplaatsingsvergoedingen, loonbepaling, … Je hebt bovendien ook alle historische looninformatie ter beschikking.
 • Specifieke arbeidsreglementering voor deze sector (arbeidsduur, nachtarbeid, deeltijdse arbeid, nieuwe arbeidsregelingen, …).
 • Welke afspraken maakte dit PC over afwezigheden zoals feestdagen tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid, …?
 • Zijn er fondsen in jouw PC actief die tegemoetkomingen betalen aan werkgever of aanvullende vergoedingen aan werknemers?
 • Welke spelregels werden bepaald rond sociaal overleg?
 • Op welke manier maak je correct een einde aan een arbeidsovereenkomst?


In de module CAO’s verzamelen we voor jou alle CAO’s van een sector. Op die manier kan je de originele teksten consulteren; ook de CAO’s uit het verleden.

De module Baremawijzer biedt jou de uitgebreide looninformatie van ruim 200 paritaire comités. 

 • Actuele loonbarema's + historieken
 • Functieclassificaties
 • Vervoersonkosten
 • Premies, vergoedingen, toeslagen, ...
 • Alle actuele bedragen voor werknemers, zelfstandigen, indexen, schalen bedrijfsvoorheffing, ...
   

Ben je benieuwd wat Trefzeker jou allemaal te bieden heeft?
Vraag vandaag nog je gratis testperiode aan.